เรื่อง  ทำบุญหมู่บ้านเลี้ยงตาปู

รายละเอียด  วันที่ 15 เมษายน 2559 ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับชาวบ้านหว่าน ต.ลำไทรโยงจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงตาปู


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ชาวบ้านนำกับข้าวมาจัดเพลพระ
2
ชาวบ้านนำกับข้าวมาจัดเพลพระ
3
นิมนต์พระภิกษุส่งฆ์แสดงธรรมและฉันเพล
4
นิมนต์พระภิกษุส่งฆ์แสดงธรรมและฉันเพล
5
นิมนต์พระภิกษุส่งฆ์แสดงธรรมและฉันเพล
6
รดน้ำพระภิกษุส่งฆ์
7
รดน้ำคนเฒ่าในหมู่บ้าน
8
รดน้ำคนเฒ่าในหมู่บ้าน

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook