เรื่อง  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

รายละเอียด  วันที่ 4เมษายน 2559 ประชุมประชาคมบ้านหว่าน ต.ลำไทรโยง


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ผู้ใหญ่กล่าวเปิดประชุม
2
ชาวบ้านร่วมประชุมประชาคม
3
ชาวบ้านร่วมประชุมประชาคม
4
เจ้าหน้าที่ อบต.จดบันทึกการจัดทำแผน
5
เจ้าหน้าที่ อบต.จดบันทึกการจัดทำแผน
6
ผู้ใหญ่บ้านกล่าวปิดประชุมและขอบคุณชาวบ้านทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี่

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook