เรื่อง  กิจกรรมลงปลา บ้านหว่าน ม.10

รายละเอียด  วันที่ 25 มีนาคม 2559 บ้านหว่าน ต.ลำไทรโยง ผู้นำบ้านหว่านร่วมกับชาวบ้านจัดกิจกรรมลงปลา


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ประชาสัมพันธ์วันลงปลา
2
ชาวบ้านมาร่วมลงปลา
3
ชาวบ้านมาร่วมลงปลา
4
ชาวบ้านมาร่วมลงปลา
5
ชาวบ้านมาร่วมลงปลา
6
ประชุมแจ้งยอดเงินลงปลาให้ลูกบ้านรับทราบ

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook