เรื่อง  ผู้นำหมู่บ้านและอสม.ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย

รายละเอียด  วันที่ 15 มีนาคม 2559 บ้านหว่าน หมู่10 ต.ลำไทรโยง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายร่วมกับชาวบ้านหว่าน


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ทำความสะอาดทางเข้าหมู่บ้าน
2
ทำความสะอาดในหมู่บ้าน
3
ทำความสะอาดถนนสายกลาง
4
อสม.เดินรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย
5
อสม.เดินรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย
6
พักทานข้าวกลางวัน
7
พักทานข้าวกลางวัน

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook