เรื่อง  ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพิ่งพาตนเอง

รายละเอียด  บ้านโคกตาอิ่มจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพึ่งพาตนเองในวันที่6 พ.ค.59


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพิ่งพาตนเอง
2
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพิ่งพาตนเอง

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook