เรื่อง  ซ่อมบ้านคนพิการ

รายละเอียด  คณะกรรมการหมู่บ้านโคกน้ำซับ ม.2 ต.หัวถนน ร่วมกันซ่อมบ้านคนพิการ โดยใช้เงินกองทุนพึ่งพา


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ซ่อมแซมบ้านคนพิการ
2
ซ่อมแซมบ้านคนพิการ
3
ซ่อมแซมบ้านคนพิการ

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook