เรื่อง  การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด  22 ก.พ.61 เวลา 08.30-16.00 น. นางสาวพิลาฏลักษณ์ พินิจนรชาญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลหัวถนน ลงพื้นที่ดำเนินการ เวทีที่ 1 สอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ/สร้างความรู้ปรับความคิด(mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน/รายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ บ้านโคกน้ำซับ ม.2 ต.หัวถนน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 107 คน


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
1
2
2
3
3
4
4

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook