ระบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

 

- รายละเอียดการเบิกจ่าย
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ) ดูกราฟ
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบริหาร) ดูกราฟ
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจากแหล่งอื่นๆ) ดูกราฟ
- สรุปภาพรวมการเบิกจ่าย ดูกราฟ
 

Login